top of page

Min. Bizi. Min. Horrela da bizitzaren zikloa, hain latza, hain ederra; Minbizia: biziak, garaituta, amore ematen duenean. Bizimina: itxaropena dirauen bitartean; Minbizimin: exitentziaren definizio proposamena, eta bitartean, hura isladatzeko proiektua.   

Pain (min). Life (bizi). Pain(min). That is the cycle of life, so harsh, so beautiful. Cancer (minbizi): when life, defeated, gives up. Joy of living (bizimina): while the hope remains; Minbizimin: a proposal for the definition of existence, and meanwhile, the project to reflect it.  

 

Dolor (min). Vida (bizi). Dolor (min). Así es el ciclo de la vida, tan duro, tan hermoso; Cancer (minbizi): cuando la vida, derrotada, se da por vencida. Ganas de vivir (bizimin): mientras la esperanza permanece. Minbizimin: propuesta para la definición de existencia, y mientras tanto, el proyecto que pretende reflejarla.

Share your art!

Pictures, drawings, stories, music... any type of art is welcome.

bottom of page